Gedragsbegeleiding

Tarieven:

90 euro ( 1,5 – 2 uur training)
35 euro per dag ( interne training) 

Gedragstraining kan voor alle gedragspatronen die de eigenaar als een probleem ervaart. Vaak is het een communicatieprobleem tussen mens en dier. De communicatie bijstellen, is in veel gevallen een oplossing . Ook voor jonge honden vanaf 8 weken kunnen enkele lessen ivm rangorde heel interessant zijn. Zo kunnen veel probleemgedragingen vermeden worden. Op tijd beginnen is de boodschap. Preventie boven behandeling…

Interne training

Honden met een ernstig rangordeprobleem of extreme angsten dienen uit de roedel of het gezin genomen te worden om het gedrag te herstellen.
Wij vragen om een min interne training van 2-3 weken om zo de gewenste resultaten te kunnen bekomen .
Nadien kan de begeleiding thuis verder gezet worden.